top of page

קורס Figma למתקדמים

מחזור ראשון של סדנת Figma יוצא לדרך!

Design System בניית תשתית נכונה של

- כיצד לסדר Design System בצורה יעילה שתקל על תהליך העבודה בפרויקטים המבוססים על מערכות מורכבות.

- נצלול לתוך שיטת עבודה ייחודית, המבוססת על ניסיון עשיר של עשרות פרויקטים.

שימוש במידע חיצוני ומאגרי מידע

ניישם כיצד להשתמש במאגרי מידע חיצוניים טקסטואליים -

.וויזואליים

כיצד שימוש נכון באקסל יכול להקל עלינו משמעותית עבודה עיצובית -

.המכילה מאגרי ידע גדולים

  Variables - שימוש נכון במשתנים

נלמד את סוגי המשתנים השונים, ומה הן היתרונות והחסרונות בשימוש כל אחד מהם.

נתעמק בשאלה מתי שימוש נכון במשתנים יקל על תהליך העבודה,   ונדייק גם פרויקטים בהם נעדיף להסתדר בלעדיהם. 

 

 דגש על פרקטיקה ותרגילים 

הסדנה מבוססת על יצירת פרויקט אמיתי, עליו ניישם יחד את הידע התיאורטי והפרקטי אותו נלמד, כך שתצאו מהסדנה עם ארגז כלים מגוון לטובת הפרויקטים העתידיים שלכם 

תאריך התחלת הסדנה: 25/01/2024

הנחה של 30% למשתתפים בסדנה

ללא התחייבות

מספר המקומות בסדנה מוגבל

bottom of page